Meteen naar de inhoud

20

Speling

Speling

Groepstentoonstelling

1 t/m 9 augustus 2015

De zomer is tijd voor Speling. Kunst in de tussenruimte. Het spel, de humor, variaties, originaliteit, onderzoek en ontdekking.
Gelijktijdig met De Wike fan De Frije Wiken en de laatste week van Kunstroute Open Stal in Oldeberkoop.


Deelnemende kunstenaars

Anthony van den Boomen • Herman Schouwenburg • Peter van der Weele • Maarten Brinkman • Hans Emmelkamp • Jurjen Ravenhorst • Betty Simonides • Sigrid Hamelink • Birgit Speulman • Barbara Bartlett • Marian Bijlenga • Age Hartsuiker • Aimée Terburg • Karin de Visser • Maartje Jaquet • Jan Berckmans • Rudy Lanjouw • Maryan Geluk • Tineke Porck • Astrid Meijer • Milly Betten • Marcel Prins • Faan Olgers • Riki Mijling • Simon Oud • Chris Baker • Leo Cahn.


Speling in de pers

Speling
In de Sa! Foto Sietse de Boer

Een paginagroot artikel in de Leeuwarder Courant door Gitte Brugman en een stuk in Sa! door Wim Bras.

LC-20150801-ZU01032006
LC – Klik om te lezen.

De opening

Opening Speling, groepstentoonstelling in Kunstlokaal №8

Meer foto’s van de tentoonstelling en de opening